605. Šutnja je mudrost, ali je malo onih koji je praktikuju.

Birno Ahmed