14. Allahu najdraže djelo je čuvanje jezika.

AHMETAK ( RASIMA ) HADŽI VEJSIL