947. Ko je žurio, pogriješio je.

AHMETAK ( RASIMA ) HADŽI VEJSIL