13. Allahu je najdraže ono djelo na kome se ustraje, makar bilo i maleno.

MERDŽANIĆ ( HAMIDA ) RASIM