240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

MERDŽANIĆ ( HAMIDA ) RASIM