22. Želi ljudima ono što želiš sebi.

TURKO ( MEHE ) IZET