921. Pravi je borac onaj koji uspijeva savladati svoje strasti.

BUREKOVIĆ ( MUSTAFA ) RAMIZ