8. Smirenost je od Allaha (Oca Nebeskog), žurba je od šejtana.

DŽEMIL ( ISMET ) KUČUK