65. Najbolje vjerovanje je znati da je Allah uz tebe, gdje god se ti nalazio.

HUSKIĆ ( EJUBA - DŽEME ) FIKRET