Najgori čovjek kod Allaha na sudnjem danu biće onaj koji svoj intimni odnos sa ženom drugima objelodanjuje.

KLISURA ( ROĐ. ĆOSIĆ ) HATIDŽA