248. Trećina patnji u grobu ispaštaće se zbog prenošenja tuđih riječi.

KUBAT ( DŽEVADA ) ENES