404. U neprilike će se dolaziti zbog nepromišljenih riječi.

PAMIĆ ( HADŽI SALIH ) RIJAD