70. Među najbolja dobra djela ubraja se čuvanje jezika.

PAMIĆ ( HADŽI SALIH ) RIJAD