695. Čitati Kur'an s razmišljanjem bolje je nego čitati ga formalno (bez razmišljanja o porukama).

OMANOVIĆ ( IBRAHIMA ) HADŽI TAJIB