308. Uzvišeni Allah će slati sljedbenicima Muhameda na završetku svakog stoljeća nekoga ko će im vjeru obnavljati.

KLISURA ( ROĐ. KURTODŽA ) ŠEMSA