834. Nije junak onaj koji ljude obara (u hrvanju), nego je junak ko sebe savlada u srdžbi.

Fejzić (Vehbija) Našid - Hanić