8. Smirenost je od Allaha (Oca Nebeskog), žurba je od šejtana.

Fejzić (Vehbija) Našid - Hanić