1117. Vjernik neće dopustiti da bude ujeden iz jedne rupe dva puta.

NUMANAGIĆ ( ISMETA ) ASIM - ŠUCO