992. Ko želi da mu molitva bude primljena u nevolji, neka se u blagostanju moli Allahu.

Tutnjević (rođ. Buturović) Mahida (Majda)