309. Uzvišeni Allah prezire onoga koji pred svojom braćom pokazuje namršteno lice.

Tutnjević (rođ. Buturović) Mahida (Majda)