1117. Vjernik neće dopustiti da bude ujeden iz jedne rupe dva puta.

ALIBEGOVIĆ ( ROĐ. TURKO ) HAFIZA