22. Želi ljudima ono što želiš sebi.

ALIBEGOVIĆ ( ROĐ. TURKO ) HAFIZA