248. Trećina patnji u grobu ispaštaće se zbog prenošenja tuđih riječi.

PROZO ( ROĐ. SALDUMOVIĆ ) DELVETA