491. Zahvaljivanje Allahu (Ocu Nebeskom) na njegovim blagodatima - garancija je za trajnost tih blagodati.

ZUKA ( REDŽO ) FEHIM