1117. Vjernik neće dopustiti da bude ujeden iz jedne rupe dva puta.

MAŠIN SALIHA NIJAZ - NINO