70. Među najbolja dobra djela ubraja se čuvanje jezika.

MAŠIN SALIHA NIJAZ - NINO