248. Trećina patnji u grobu ispaštaće se zbog prenošenja tuđih riječi.

Polutan (Mustafe) Munib - Mujo