432. Obrazujte se koliko god hoćete ali, tako mi Allaha, nećete imati koristi od nagomilanog znanja dok ga u djelo ne sprovedete.

Polutan (Mustafe) Munib - Mujo