947. Ko je žurio, pogriješio je.

BUREKOVIĆ ( MUHAREMA ) RASIM