314. Uzvišeni Allah voli dobrotu i blagost u svakom poslu.

BUREKOVIĆ ( MUHAREMA ) RASIM