259. Čovjek neće biti pravi vjernik sve dok mu srce ne bude u skladu s jezikom, a jezik sa srcem; dok mu se ne budu podudarala djela s riječima i dok mu komšija ne bude siguran od njegovih pakosti.

Mekteb

U izgradnji....

Posljednja izmjena: petak, 04 april 2014 20:41