921. Pravi je borac onaj koji uspijeva savladati svoje strasti.

AKŠAMOVIĆ ( IBRE ) ŠEĆO