947. Ko je žurio, pogriješio je.

Gogalija (Salke) Suvad-Sejo