240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

Gogalija (Salke) Suvad-Sejo