8. Smirenost je od Allaha (Oca Nebeskog), žurba je od šejtana.

MEHTIĆ ( ROĐ. MEŠANOVIĆ ) FATIMA