921. Pravi je borac onaj koji uspijeva savladati svoje strasti.

Pašić (hadži Hamida) Ramiz