226. Radi za ovaj svijet kao da ćeš vječno živjeti, a radi za onaj svijet kao da ćeš sutra umrijeti.

OMERČEVIĆ ( NURIJA ) MUJO