314. Uzvišeni Allah voli dobrotu i blagost u svakom poslu.

OMERČEVIĆ ( NURIJA ) MUJO