22. Želi ljudima ono što želiš sebi.

Karalija (Ibrahim) Salko