310. Uzvišeni Allah voli onoga koji kad radi jedan posao uradi ga čestito.

MEMIJA ( ROĐ. KUČUK ) NADŽIJA