240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

MEMIJA ( ROĐ. KUČUK ) NADŽIJA