404. U neprilike će se dolaziti zbog nepromišljenih riječi.

MEMIJA ( ROĐ. KUČUK ) NADŽIJA