240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

Halilović (rođ. Pobrić) Kadrija