1089. Nemojte se diviti poslu radnika dok ne vidite kakav će mu biti kraj.

DRINIĆ ( ROĐ. PAŠIĆ ) HASNIJA