132. Ako mi prođe jedan dan u kojem nisam proširio svoje znanje koje me približava uzvišenom Allahu, tada mi taj dan nije blagoslovljen.

DRINIĆ ( ROĐ. PAŠIĆ ) HASNIJA