310. Uzvišeni Allah voli onoga koji kad radi jedan posao uradi ga čestito.

DRINIĆ ( ROĐ. PAŠIĆ ) HASNIJA