788. Bolje ti je da Allah, tvojim posredovanjem, uputi jednog čovjeka na pravi put, nego da je tvoj sav prostor koji sunce obasjava od istoka do zapada.

Džemat Pločari Polje

Džematu pripadaju sela: Pločari Polje, Šćitovo Polje, Oglavak i Smajlovići. Džemat Pločari Polje se nalazi devet kilometara od Fojnice prema Kiseljaku. Džemat broji 290 domaćinstava i ima džamiju sagrađenu 1963. godine. Džamija je porušena u ratu 1994. godine, ali je obnovljena i svečano otvorena 1998. godine.

Imami, hatibi i muallimi u džematu bili su: Ibrahim ef. Selimović, Jusuf ef. Hurem i aktuelni imam Ćamil ef. Hajdarević. Značajni alimi džemata su: šejh Abdurrahman Sirri, dr. Šakir ef. Sikirić, Behauddin ef. Sikirić i Jusuf ef. Hurem.

Vakufsku imovinu džemata čine: džamija, mesdžid, imamska kuća, dvije gasulhane, 10 njiva i 13 mezarja. U džematskoj džamiji redovno se klanja pet dnevnih namaza i džuma-namaz, a mektepska nastava održava se u džamiji dva dana i u mektebu dva dana.

Vakifi u džematu su: Behauddin ef. Sikirić, h. Salih Zečević, Adem Selimović, Ibrahim Imamović, Hamdo Mukača, Omer Mukača i Alija Mukača.

U džematu postoji tekija nakšibendijskog tarikata pod ingerencijom porodice Sikirić i nalazi se na Oglavku. Tekija povremeno djeluje u okviru džemata.

Džematski odbor čine: Zečević Ibrahim, Hurem Muhamed, Mehić Seid, Fejzić Salko, Ahmetak Halid i Mukača Haris.

Posljednja izmjena: petak, 02 oktobar 2015 22:57