8. Smirenost je od Allaha (Oca Nebeskog), žurba je od šejtana.

KAJEVIĆ ( HUSE ) REŠAD