314. Uzvišeni Allah voli dobrotu i blagost u svakom poslu.

KAJEVIĆ ( HUSE ) REŠAD