22. Želi ljudima ono što želiš sebi.

ČELEBIĆ ( HAMDE ) IBRAHIM