240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

ČELEBIĆ ( HAMDE ) IBRAHIM