Allah kaže: "Odmoli molitvu radi sjećanja i spominjanja mene."

Mujan (rođ. Čelić) Šemsa