310. Uzvišeni Allah voli onoga koji kad radi jedan posao uradi ga čestito.

Mujan (rođ. Čelić) Šemsa