8. Smirenost je od Allaha (Oca Nebeskog), žurba je od šejtana.

BUREKOVIĆ ( MUHAREM ) RABIJA