314. Uzvišeni Allah voli dobrotu i blagost u svakom poslu.

BUKVIĆ ( HUSE ) MUHAREM