1117. Vjernik neće dopustiti da bude ujeden iz jedne rupe dva puta.

DRINIĆ ( OMERA ) IBRAHIM