248. Trećina patnji u grobu ispaštaće se zbog prenošenja tuđih riječi.

POLUTAN ( ROĐ. RIZVIĆ ) ŠEVKA ( ŠEVALA )