69. Najbolja milostinja je da čovjek stekne znanje, pa da tom znanju poduči svog brata muslimana.

OSMANČEVIĆ ( ROĐ. HODŽIĆ ) SABAHETA