70. Među najbolja dobra djela ubraja se čuvanje jezika.

Fuad Bureković i Maida Zuka