1117. Vjernik neće dopustiti da bude ujeden iz jedne rupe dva puta.

Bureković (rođ. Dedović) hadži Zejna