605. Šutnja je mudrost, ali je malo onih koji je praktikuju.

Hadžiosmanović (dr. Huseina) Feđa