69. Najbolja milostinja je da čovjek stekne znanje, pa da tom znanju poduči svog brata muslimana.

Hadžiosmanović (dr. Huseina) Feđa