240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

Hadžiosmanović (dr. Huseina) Feđa