404. U neprilike će se dolaziti zbog nepromišljenih riječi.

Behrić (hadži Osmana) hadži Vahid