947. Ko je žurio, pogriješio je.

Bukvić (rođ. Avdibegović) Vasvija