605. Šutnja je mudrost, ali je malo onih koji je praktikuju.

Omerčević (rođ. Ramić) Asifa