947. Ko je žurio, pogriješio je.

Pašić (hadži Hamida) Ramiz