830. Nije pravi vjernik onaj koji neke nesreće ne ubraja u blagodeti, a neka zadovoljstva u nesreće.

Pašić (hadži Hamida) Ramiz