248. Trećina patnji u grobu ispaštaće se zbog prenošenja tuđih riječi.

OMERČEVIĆ ( NURIJA ) MUJO