309. Uzvišeni Allah prezire onoga koji pred svojom braćom pokazuje namršteno lice.

Polutan (Mustafe) Munib - Mujo