306. Uzvišeni Allah daje svome predanom vjerniku razna iskušenja da bi ga očistio od svakog grijeha.

ZEČEVIĆ ( IBRAHIM ) ABDULLAH - MAMBA