921. Pravi je borac onaj koji uspijeva savladati svoje strasti.

ZEČEVIĆ ( IBRAHIM ) ABDULLAH - MAMBA